• - E-KNJIGA
  E-KNJIGA. IZAZOV ZA HRVATSKE. VISOKOŠKOLSKE I SPECIJALNE. KNJIŽNICE prof. dr. sc. Daniela Živković. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ...
 • - E-knjiga je knjiga
  Što čini (e)knjigu posebnom? • niža cijena. – često 50-70% manje od tiskanog izdanja. – može se licencirati samo dio naslova knjiga nekog izdavača.
 • - E-KNJIGA
  E-KNJIGA. NEKA AUTORSKOPRAVNA PITANJA. Radionica Pogled na muzejsko izdavaštvo iz pravnog kuta, MDC, 24. 3. 2017. Izv. prof. dr. sc. Daniela ...
 • - eLeKTRonIČKA KnJIGA I eLeKTRonIČKI ČITAČ KAo noVA USLUGA ...
  eLeKTRonIČKA KnJIGA I eLeKTRonIČKI ČITAČ KAo. noVA USLUGA : ISKUSTVA I PeRSPeKTIVe. E-BOOKS AND E-BOOK READERS AS A NEW LIBRARY.
 • - E-knjiga u Hrvatskoj: primjer VIP knjižare i Planeta 9 - FFOS-repozitorij
  E-knjiga digitalna je verzija tradicionalne tiskane knjige, osmišljena i dizajnirana tako da se može čitati na računalu ili elektroničkom čitaču.
 • - mili roščić pregled e-knjiga i platformi za e- učenje diplomski rad
  slanja knjige u e-knjiga formatu na daljnju distribuciju u Internet knjižare. ... knjiga. Osim toga, ovaj rad obrađuje i platforme za e-učenje te se u ...
 • - E-knjiga u narodnoj knjižnici - darhiv
  E-knjiga u narodnim knjižnicama izvan Sjedinjenih Američkih Država. 6.1 Kanada… .... Tiskana knjiga je i dalje prevladavala te se činilo kako će e-knjiga imati.
 • - Ana Jandras E-knjiga u visokoškolskom obrazovanju - darhiv - unizg
  Razvoj tehnologije utjecao je na razvoj elektroničkog nakladništva, a povoljniji elektronički čitači utjecali su na popularizaciju e-knjiga.
 • - 1 E-knjiga – prednosti i prednosti - Poincare
  E-knjiga – prednosti i prednosti. Cvetana Krstev. 10.5.2013. 2. Šta je e-knjiga? □ Da li je to još samo jedan naziv za knjigu (ili neki drugi pisani dokument).
 • - Izradite svoju e-knjigu - CARNet
  e-knjiga je publikacija u digitalnom obliku koja se može sastojati od teksta, slika i multimedijskih elemenata, a namijenjena je čitanju i pregledavanju na ...
 • - Usporedba tiskane knjige i E-knjige: Prednosti i mane - eva-sms.com
  E-knjiga se prvi put spominje 1971. godine kada je Michael Hart, student Sveuĉilišta u ... E-knjiga ili elektroniĉka knjiga digitalna je verzija tiskane knjige.
 • - E-knjige u javnim kulturnim i znanstvenim ustanovama i ... - NSK
  Na koji način DRM ograničava pristup građi? • vezivanje vlasnika određenog e-čitača uz samo jednu platformu odnosno dobavljača.
 • - Mind and Nature by Gregory Bateson - Monoskop
  New York, N. Y. 10016. Library of Congress Cataloging in Publication Data. Bateson, Gregory. Mind and nature. Includes index. I. Knowledge, Theory of. I. Tit/e.
 • - E-knjiga
  E-knjiga u knjižnici. Mr. sc. Alka Stropnik. Knjižnice grada Zagreba. „Novi mediji i čitanje”. Međužupanijski stručni skup školskih knjižničara. 23. svibnja 2014.
 • - Pravo na e-čitanje - Eblida
  Ipak, trenutačnu situaciju karakterizira nesigurnost. Da bi mogli zakonito kupiti e-knjigu online, kupci moraju potpisati licencije o uvjetima korištenja koje imaju i ...
 • - Jo Nesbo Leopard E Knjiga Online Knjige
  jo nesbo leopard e knjiga online knjige. Tue, 02 Oct 2018 11:21:00. GMT jo nesbo leopard pdf. - Jo Nesbo Leopard PDF U ovom nastavku Nesboova.
 • - Jo Nesbo Leopard E Knjiga Online Knjige - Whitefusion
  09:29:00 GMT Jo Nesbo. Leopard PDF E-Knjiga. Download • Online. Knjige - Jo Nesbo is the master of confusing detectives. All attempts to.
 • - Ivan Babić Elektronička knjiga: promjena paradigma posudba i čitatelj ...
  U današnje doba ne možemo izostaviti temu elektroničke knjige. E-knjiga se pokazala popularnom među mlađom populacijom korisnika, vezanom uz pristup ...
 • - E-knjiga: razlike u katalogizaciji tiskane i ... - Repozitorij UNIOS
  E-knjiga: razlike u katalogizaciji tiskane i elektroničke knjige. Završni rad. Mentorica prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog. Komentorica dr. sc. Kristina Feldvari ...
 • - A ReseARCH OF e-bOOK MARKeT TReNDs: NORTH AMeRICA AND ...
  Ključne besede: elektronska knjiga, avtorska in sorodne pravice v digitalnem okolju, knjižnice, trg elektronskih knjig, knjigarne. 1 Introduction. Due to the effects ...
 • - Izposoja e-knjig
  Za izposojo in branje digitalno zaščitenih e-knjig, ki so na voljo v mEga iskalniku, ... zunanje pomnilniške medije, e-knjige tudi na različne bralnike kot na primer: ...
 • - Aristotel Nikomahova Etika Filozofija E Knjiga
  aristotel nikomahova etika filozofija e knjiga. Tue, 09 Oct 2018 00:42:00. GMT aristotel nikomahova etika filozofija e pdf -. E-Knjigu. Aristotel. Nikomahova. Etika.
 • - web aplikacija za kupnju i čitanje e-knjiga - Fakultet elektrotehnike ...
  Ovom izjavom izjavljujem da je rad pod nazivom: Web aplikacija za kupnju i čitanje e-knjiga izrađen pod vodstvom mentora Prof.dr.sc.
 • - Knjige Online Biblioteka Besplatne Knjige
  GMT Besplatne PDF knjige. | Knjige online - Besplatno preuzmite PDF e knjige na hrvatskom, srpskom i bosanskom jeziku Sa, 20. Okt 2018 ...
 • - pozajmica e-knjige - IZUM
  Kada član biblioteke pozajmi e-knjigu na portalu ponuđača e-knjiga, podaci o pozajmici programski se beleže u segmentu COBISS3/Pozajmica ili.
 • - Kušen e-knjiga LETAK b.indd - Institut za turizam
  međuodnos turista i ceste, spominjan kroz različite sintagme (turisti i ceste, prateći uslužni objekti na cestama, odmorišta na cestama), i drugi, koji objašnjava ...
 • - Potpora knjizi - Ministarstvo kulture
  objavljivanje e-knjiga: M. Kranjec: Ceste su duge a svjetovi prazni / grupa autora: Hora - viktorijanske kriminalističke priče. Ukupno: 7.000,00 kn.
 • - Ali se vam zdi ta e-knjiga koristna in zanimiva? - Business Titans
  Steve-a Jobs-a poznamo kot ustanovitelja podjetja Apple in kot uspešnega podjetnika. Vendar pa je bil Steve Jobs odličen predvsem v marketingu. Pravzaprav.
 • - Besplatne E Knjige Besplatne E Knjige Za Itanje I - Home
  Fr, 19 Okt 2018 08:23:00. GMT besplatne e knjige besplatne e pdf - E-knjige se prvi put spominju 1971. i tijekom godina uspjele su. zaživjeti i potisnuti.
 • - Korištenje digitalne knjige u akademskom ... - Repozitorij UNIZD
  koristili kada bi ih nudila knjižnica, uz raznovrsnije sadržaje i ponuđene ečitače u knjižnicama. Ključne riječi: akademsko okruženje, digitalna knjiga, e-knjiga, ...


 • © 2018 PDFPit.com. All right reserved. Contact Us: PDFPit[at]outlook.com