• - Estadístiques PAU 2017 - Universitats GENCAT
  Mapa resultats PAU juny 2017 de Catalunya per demarcacions. 3. ... Resultats globals segons el nombre de matèries d'examen per gènere PAU 2017. 5. ..... Química. 5,29. 5,76. 6,75. 5,87. 6,03. Tecnologia industrial. 6,20.
 • - PAU 2018 - Universitats GENCAT
  Grup de coordinació de Química pàg. 4 de 43. PAU-2018. 2. Comentari de la prova de Química de les PAU 2017. Nota mitjana exàmens juny-2017 (tots): 5,98.
 • - Instruccions per als alumnes PAU 2017 - Universitats GENCAT
  PAU 2017 ... Presentar el DNI/passaport i el resguard de matrícula als exàmens. ... Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Química i Tecnologia industrial) No ... Literatura catalana, Llengua castellana i literatura, Literatura castellana i ...
 • - Instruccions alumnes PAU 2018 - Universitats GENCAT
  PAU 2018. INSTRUCCIONS PER ALS ALUMNES. 1. Presentar el DNI/passaport i el resguard de matrícula als exàmens. 2. Deixar les bosses o les motxilles on ...
 • - Instruccions per als alumnes PAU. - Universitat Rovira i Virgili
  Presentar-se als exàmens amb el DNI/passaport i el resguard de matrícula. ... Literatura catalana, Llengua castellana i literatura, Literatura castellana i ... ciències socials i Química: es pot portar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de les ...
 • - Pauta de correcció PAU setembre 2013. Química
  Pàgina 1 de 11. PAU 2013. Pautes de correcció. Química. SÈRIE 1. L'alumne ha de respondre 5 preguntes. Obligatòriament ha de respondre la 1, 2 i 3 i escull.
 • - Presentació PAU pares i mares 2n Batxillerat - Verge de la Salut
  Informació relativa a les Proves d'accés a la Universitat (PAU). 2. .... Química. 8. Comuna d'opció nota. Matemàtiques. 9. Grau. Biologia .... Els exàmens de Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Literatura ...
 • - Correcció examen Química. PAU juny 2014
  PAU 2014. Pautes de correcció. Química. Pregunta 1 a) L'ordre de reacció respecte al peròxid d'hidrogen és 1, i l'ordre de reacció respecte al iodur és també 1.
 • - Les proves d'accés a la universitat - Critèria - IEC
  Química. 144. 11 Criteris de maquetació i correcció. 145. Pauta de treball de la ... Per això, en cada matèria que és objecte d'examen dins les PAU per .... A Catalunya, les matèries de modalitat que es vinculen a les proves d'accés a la.
 • - Proves de les PAU - Institut Europa
  Els exàmens de les PAU es fan al llarg de tres dies ... Llengua catalana i literatura ... Química. Tecnologia industrial. Grec. Història de l'art. Literatura catalana.
 • - Untitled - Col·legi Oficial de Químics de Catalunya
  altres anys, la XXX OLIMPIADA QUÍMICA DE CATALUNYA. ... a universitat pau/examens i informacio de les materies/quimica/documents/O.
 • - Guia de llibres per a la preparació de les proves de selectivitat, d ...
  Cómo superar la física bachillerato y selectividad a tu alcance (Almon) 53(07). Bueche ... Ejercicios de química para bachillerato y acceso a la universidad. (Espasa ... Llengua catalana i literatura 2n ESO (Brúixola – Objectiu aprovar). Idiomes ...
 • - Dossier Batxillerat 2018-2020 - Xtec
  Generalitat de Catalunya. Departament d' ... Matemàtiques (matèria comuna d'opció). Física. Biologia. Química. Ciències de ..... Nota d'accés = 0,6*Nota expedient batxillerat + 0,4*Nota examen PAU (fase general). En aquest ...
 • - Informació PAU 2018 - Institut Joan Brudieu
  Més informació: http://universitats.gencat.cat/ca/pau/ ... Dates de les PAU 2018 ... catalana. Llatí. Matemàtiques. Matemàtiques aplicades a les CCSS. Química.
 • - Proves d'Accés a la Universitat PAU juny 2014. Examen Química.
  Districte Universitari de Catalunya. Proves d'accés a la universitat. Convocatòria 2014. Química. Serie 3. Responda a las cuestiones 1, 2 y 3. A continuación ...
 • - PAU JUNY 2012 - Govern.cat
  Resultats de Catalunya i per demarcacions. Lleida. Batxillerat. PAU. Matrícula .... RESULTATS GLOBALS SEGONS EL NOMBRE DE MATÈRIES D'EXAMEN .... 5,19. 4,59. 5,00. 4,90. 5,54. 8364. Química. 4,86. 4,57. 4,49. 5,93.
 • - Pauta de correcció Química. PAU 2015 més grans de 25 anys - Xelu.net
  Proves d'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys. Abril 2015. Criteris d'avaluació. Química. Pàgina 1 de 3. Sèrie 3. QÜESTIONS. Q1 a) Z = 12 → 1s2 ...
 • - Biologia 2017-2018 PAU - UB
  http://www.ub.edu/geneticaclasses/pau/index.htm ... Els exàmens de Biologia 2018 ... Llengua catalana i Literatura ..... composició química.
 • - Informació sobre les PAU dels estudiants de batxillerat ... - IES Can Puig
  Informació sobre les proves d'accés a la universitat (PAU) del batxillerat ... Les PAU són proves anònimes, idèntiques per a tots els estudiants de Catalunya, i es ... Llatí. Matemàtiques aplicades a les ciències socials. Matemàtiques. Química.
 • - Pauta de correcció Geografia - Espai Barcanova
  PAU 2011. Pautes de ... Exercici 1: Mapa de l'oferta hotelera a Catalunya ..... la indústria química de base, amb un alt nivell de concentració en l'eix Tarragona-.
 • - proves d'accés a la universitat per a l'alumnat de cicles formatius de ...
  LES PAU PER ALS ALUMNES DELS CICLES FORMATIUS DE ... Les PAU són proves anònimes, idèntiques per a tots els estudiants de Catalunya, i es realitzen ... Llatí. Matemàtiques aplicades a les ciències socials. Matemàtiques. Química.
 • - 2n BATXILLERAT - Institut Francesc Ribalta
  Les proves d'accés a la universitat (PAU). 12. Preferència d' ... Radiografia a les dotze les universitats de Catalunya. 17 ... Química/Dibuix/Optativa. 4 Química/Dibuix/Electrotècnia. 4 .... d'utilitzar en els apunts, mai en exàmens ni treballs.
 • - SÈRIE 3 Exercici 1 (obligatori) [4 punts] 1.1. a) La intensitat ... - Selecat
  Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAU de Catalunya. Pàgina 1 de 17. PAU 2002. Pautes de correcció. LOGSE: Ciències de la terra i medi ambient.
 • - Curs 2018-2019
  Generalitat de Catalunya ... Química I i II. Ciències ... PAU. Si desitja incrementar la nota d'admissió, pot realitzar també les proves de la fase específica de les.
 • - proves d'accés a l'universitat (pau) - Centro Coliseum
  coordinadora de les PAU de Catalunya i treballa en col·laboració estreta amb la ..... socials i Química: es pot portar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de les ...
 • - EXERCICIS PAU de ÀCID – BASE i TERMODINÀMICA
  EXERCICIS PAU de ÀCID – BASE i TERMODINÀMICA. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13 ...
 • - Prova de presentació - Institut Carles Vallbona
  Llengua catalana i literatura. 2. Llengua castellana i ... Química II. 4 Dibuix Tècnic II. 4 ... -Jornades de Química als laboratoris de la UB o UAB ... Dates exàmens trimestrals ... “Tot el que has de saber sobre les PAU”. •Xerrada ...
 • - Horari Proves Accés 2017 / Horario Pruebas Acceso 2017
  Química / Química. QUI. Geografía / Geografia. GEO. Valenciano: Lengua y Literatura II / Valencià: Llengua i Literatura II. VAL. Geología / Geologia. GEL.
 • - Exàmens Selectivitat 2010-2016 - Net84.net
  Exàmens de Química de les PAU. Catalunya del curs 2009-10 al 2015-16 Ordenats segons temari. Estructura Atòmica i Enllaç.
 • - CRITERIS D'AVALUACIÓ 2n Batxillerat
  LLENGUA I LITERATURA CATALANA ... L´avaluació és contínua i global, per tant, no hi ha examen específic de recuperació d'una ... tot, no servirà, encara que aprovi, per accedir a les proves de PAU del juny. ..... QUÍMICA. Nota d'avaluació: 10% NOTA ACTITUD : s'avaluaran 2 aspectes amb puntuació d'enter de 0 a 10p.


 • © 2018 PDFPit.com. All right reserved. Contact Us: PDFPit[at]outlook.com